Νέο Φρούριο - Στοιχεία

Αμυντικός στρατώνας

Κωδικός: Γ.2
Αύξων αριθμός: Ν17

Ανατολική πύλη

Κωδικός: Β.9
Αύξων αριθμός: Ν11

Ανατολικό μέτωπο τειχών χαμηλού επιπέδου

Κωδικός: Β.13
Αύξων αριθμός: Ν15

Αντικρημνός υψηλού επιπέδου

Κωδικός: Γ.5
Αύξων αριθμός: Ν20

Βορειοδυτικό μέτωπο οχυρώματος υψηλού επιπέδου

Κωδικός: Γ.12
Αύξων αριθμός: Ν27

Βόρειος ημιπρομαχώνας

Κωδικός: Δ.2
Αύξων αριθμός: Ν29