Βόρειος ημιπρομαχώνας

Νέο Φρούριο

Οχυρωματική Κατασκευή

Κωδικός: Δ.2

Α/Α: Ν29