Παλιό Φρούριο - Στοιχεία

Contra Scarpa (Αντικρημνός τάφρου)

Κωδικός: Α.12
Αύξων αριθμός: Π17

Αγγλικά μαγειρεία – Αλευραποθήκες

Κωδικός: Β.2
Αύξων αριθμός: Π19

Αγγλικό νοσοκομείο

Κωδικός: Γ.2
Αύξων αριθμός: Π27

Άγιος Γεώργιος

Κωδικός: Β.3
Αύξων αριθμός: Π20

Αποθήκες του στόλου

Κωδικός: Ε.1
Αύξων αριθμός: Π53

Αποθήκη ανατολικά της πυριτιδαποθήκης της Βερσιάδας

Κωδικός: Β.5
Αύξων αριθμός: Π22