Άγιος Γεώργιος

Παλιό Φρούριο

Ιστορικό Κτίριο - Κατασκευή

Κωδικός: Β.3

Α/Α: Π20