Αποθήκες του στόλου

Παλιό Φρούριο

Ιστορικό Κτίριο - Κατασκευή

Κωδικός: Ε.1

Α/Α: Π53