Αγγλικό νοσοκομείο

Παλιό Φρούριο

Οχυρωματική Κατασκευή

Κωδικός: Γ.2

Α/Α: Π27