Βορειοδυτικό μέτωπο οχυρώματος υψηλού επιπέδου

Νέο Φρούριο

Οχυρωματική Κατασκευή

Κωδικός: Γ.12

Α/Α: Ν27