Ανατολικό μέτωπο τειχών χαμηλού επιπέδου

Νέο Φρούριο

Οχυρωματική Κατασκευή

Κωδικός: Β.13

Α/Α: Ν15