Αμυντικός στρατώνας

Νέο Φρούριο

Ιστορικό Κτίριο - Κατασκευή

Κωδικός: Γ.2

Α/Α: Ν17

Περιγραφή

Ο Αμυντικός Στρατώνας είναι το μοναδικό σημαντικής κλίμακας κτίριο του Νέου Φρουρίου. Κατασκευάστηκε κατά την Βρετανική περίοδο -το 1843- στη θέση του παλαιού μεγάλου στρατώνα της ενετικής περιόδου, ο οποίος κατεδαφίστηκε. Είναι διώροφο κτίριο σε σχήμα ανοικτού ανισοσκελούς “Π” με βατό δώμα. Στην κορυφή της οριζόντιας πλευράς έχει προσαρμοστεί μία ημικυκλική πτέρυγα για προστασία της τάφρου στη δυτική πλευρά του κτιρίου. Στο ισόγειο βρίσκονταν οι αποθήκες και οι βοηθητικοί χώροι, ενώ στον όροφο τα καταλύματα των στρατιωτών. Τα επίπεδα αυτά έχουν παρόμοια διαρρύθμιση, με εξαίρεση λίγες διαφορές στο χωρισμό των χώρων του οριζόντιου σκέλους. Τα παράθυρα διαμορφώνονται με τυφεκιοθυρίδες που καλύπτουν την τάφρο και την ανατολική πλευρά του κτιρίου. Στανέλλος, 2015, σελ. 203. -206

Φωτογραφίες