Νέο Φρούριο - Στοιχεία

Κορτίνα σύνδεσης ημιπρομαχώνων

Κωδικός: Δ.3
Αύξων αριθμός: Ν30

Κτίριο Λουτρών

Κωδικός: Β.5
Αύξων αριθμός: Ν07

Νότια Πύλη

Κωδικός: Β.11
Αύξων αριθμός: Ν13

Νότιος ημιπρομαχώνας

Κωδικός: Β.10
Αύξων αριθμός: Ν12

Νότιος ημιπρομαχώνας

Κωδικός: Δ.4
Αύξων αριθμός: Ν31

Νότιος προμαχώνας επτά ανέμων

Κωδικός: Γ.9
Αύξων αριθμός: Ν24