Νότια Πύλη

Νέο Φρούριο

Οχυρωματική Κατασκευή

Κωδικός: Β.11

Α/Α: Ν13