Νότιος προμαχώνας επτά ανέμων

Νέο Φρούριο

Οχυρωματική Κατασκευή

Κωδικός: Γ.9

Α/Α: Ν24