Κορτίνα σύνδεσης ημιπρομαχώνων

Νέο Φρούριο

Οχυρωματική Κατασκευή

Κωδικός: Δ.3

Α/Α: Ν30