Νέο Φρούριο - Στοιχεία

Συνδετήριο Οχύρωμα

Κωδικός: ΣΤ.1
Αύξων αριθμός: Ν35

Τείχος με τυφεκιοθυρίδες

Κωδικός: Α.2
Αύξων αριθμός: Ν02