Τείχος με τυφεκιοθυρίδες

Νέο Φρούριο

Οχυρωματική Κατασκευή

Κωδικός: Α.2

Α/Α: Ν02