Παλιό Φρούριο - Στοιχεία

Βόλτα ανατολικά των Αγγλικών Στρατώνων

Κωδικός: Α.11
Αύξων αριθμός: Π16

Βόρειο τμήμα περιμετρικών τειχών

Κωδικός: Δ.16
Αύξων αριθμός: Π51

Γέφυρα

Κωδικός: Α.2
Αύξων αριθμός: Π02

Δυτική πύλη Ακρόπολης και Οχυρό Καμπάνα

Κωδικός: Γ.9
Αύξων αριθμός: Π34

Ενετική πυριτιδαποθήκη

Κωδικός: Δ.15
Αύξων αριθμός: Π50

Εξωτερική Πύλη

Κωδικός: Α.1
Αύξων αριθμός: Π01