Παλιό Φρούριο - Στοιχεία

Συγκρότημα τροφαποθηκών Στρατώνα

Κωδικός: Ε.6
Αύξων αριθμός: Π58

Υπόγεια αίθουσα

Κωδικός: Δ.13
Αύξων αριθμός: Π48

Φάρος και συνοδευτικό κτίριο

Κωδικός: Γ.5
Αύξων αριθμός: Π30

Φυλακές

Κωδικός: Γ.7
Αύξων αριθμός: Π32