Νέο Φρούριο - Στοιχεία

Πυριτιδαποθήκη Αμυντικής Τάφρου

Κωδικός: Γ.6
Αύξων αριθμός: Ν21

Πυριτιδαποθήκη Βόρειου Προμαχώνα

Κωδικός: Γ.8
Αύξων αριθμός: Ν23

Πυριτιδαποθήκη Νότιου Προμαχώνα

Κωδικός: Γ.10
Αύξων αριθμός: Ν25

Πυριτιδαποθήκη χαμηλού επιπέδου

Κωδικός: Β.8
Αύξων αριθμός: Ν10

Στρατώνας χαμηλού επιπέδου (Κτίριο ΝΑΣΚΕ)

Κωδικός: Β.4
Αύξων αριθμός: Ν06

Σύμπλεγμα κτιρίων στα ΝΑ του χαμηλού επιπέδου

Κωδικός: Β.7
Αύξων αριθμός: Ν09