Νέο Φρούριο - Στοιχεία

Βόρειος προμαχώνας επτά ανέμων

Κωδικός: Γ.7
Αύξων αριθμός: Ν22

Δυτική Πύλη

Κωδικός: Β.2
Αύξων αριθμός: Ν04

Επιπρομαχώνας Καλογέρου και πυριτιδαποθήκη

Κωδικός: Β.3
Αύξων αριθμός: Ν05

Καπονιέρα βόρειας πλευράς

Κωδικός: Γ.3
Αύξων αριθμός: Ν18

Καπονιέρα νότιας πλευράς

Κωδικός: Γ.4
Αύξων αριθμός: Ν19

Κορτίνα προμαχώνων επτά ανέμων

Κωδικός: Γ.11
Αύξων αριθμός: Ν26